Máy thành phẩm ngành in và vật tư sau in

máy thành phẩm sau in và vật tư ngành in

  • Giá: Liên Hệ
  • Mã sản phẩm: SL 206
  • - Dùng dán hộp cứng
  • Thông Số Kỹ Thuật

    - Dùng dán hộp cứng (bồi lớp ngoài hộp cứng)

    - Thùng nhựa 50kg (Có bao nhựa bảo quản keo) 

     

- Dùng dán hộp cứng (bồi lớp ngoài hộp cứng)

- Thùng nhựa 50kg (Có bao nhựa bảo quản keo) 

- Dòng cao cấp cho hộp

- Dùng dán hộp cứng (bồi lớp ngoài hộp cứng)

- Thùng nhựa 50kg (Có bao nhựa bảo quản keo) 

- Dòng cao cấp cho hộp

SUPPORT