Máy thành phẩm ngành in và vật tư sau in

máy thành phẩm sau in và vật tư ngành in

  • Giá: Liên Hệ
  • Mã sản phẩm: SL 902
  • - Hàng phổ thông cán vân nhẹ
  • Thông Số Kỹ Thuật

    - Chuyên dùng cho máy cán màng nước lô nhiệt tự động

    - Đóng thùng nhựa 20kg, 50kg

- Chuyên dùng cho máy cán màng nước lô nhiệt tự động

- Độ bám tốt bóng đẹp

- Đóng thùng nhựa 20kg, 50kg

- Chuyên dùng cho máy cán màng nước lô nhiệt tự động

- Độ bám tốt bóng đẹp

- Đóng thùng nhựa 20kg, 50kg

SUPPORT