Máy thành phẩm ngành in và vật tư sau in

máy thành phẩm sau in và vật tư ngành in

  • Giá: Liên Hệ
  • Mã sản phẩm: BKN
  • - Keo dán góc hộp cứng
  • Thông Số Kỹ Thuật

    - Keo dán góc hộp cứng (dựng hộp)

    - 24 cuộn/thùng.300m/cuộn

- Keo dán góc hộp cứng (dựng hộp)

- 24 cuộn/thùng.300m/cuộn

- Nhiệt độ: 35 – 37 độ.

- Chiểu dài: 280 – 300 m

- Chiều rộng: 1.8 m

- Keo dán góc hộp cứng (dựng hộp)

- 24 cuộn/thùng.300m/cuộn

- Nhiệt độ: 35 – 37 độ.

- Chiểu dài: 280 – 300 m

- Chiều rộng: 1.8 m

SUPPORT